Philippine Travel Guide

          

 Blog (Latest Articles)

 Looking for Freelance Work?


 Free Directory

Submit Hotel, Restaurant and Resort Reviews

 


 

 

 

 

Dance Sayaw Ng Pilipino

Dance sa salitang Ingles at Sayaw naman sa salitang Pilipino, ito ay nagsasalarawan ng mga galaw na nagagawa ng isang tao upang maipakita ang emosyon, maaari rin itong isang pangkat ng mga galaw na inihahandog sa isang pagsasalo, selebrasyon o pang espiritwal na pagdiriwang.

Ginagamit din ang sayaw bilang paraan ng paguusap na walang lumlabas na salita sa pagitan ng dalawang tao. At ang taong gumagawa nito ay tinatawag na 'mananayaw', ang paggawa nito ay tinatawag na 'pagsayaw' at ang paggawa ng mga galaw na gagamitin sa sayaw ay tinatawag na 'koreograpiya'.

Ang Sayaw ay isang mahalagang usapin sa Pilipinas,Isa ito sa humubog ng kultura at pagkakakilanlan ng bansa.Ang mga sayaw ng Pilipinas ay nabuo mula sa mga impluwensya ng Western at Oriental na mga kultura. At dahil sa dami ng bansa napinagmulan ng mga sayaw na ito, mahirap maipaliwang ang tunay na kahulugan ng mga sayaw ng Pilipinas. Karamihan ng mga sayaw ng Pilipinas ay galing sa impluwensya at modelo ng mga kastila sa panahon ng pananakop.

Ang mga sumusunod ang halimbawa ng mga sayaw na nagmula sa impluwensya ng mga Kastila;

* Pandanggo sa ilaw
* Cariñosa
* Rigodon
* Balitao

Maaaring maraming sayaw ng Pilipinas ang maihahalintulad sa mga sayaw ng ibang bansa ngunit meron naman din sayaw ang Pilipinas na maituturing katangi-tangi, isa sa mga ito ay ang 'Tinikling', isang sayaw na ipinagmamalaki ng Pilipinas at isa sa mga humubog ng kuktura at pagkakakilanlan ng Pilipinas.

Ang kapuluan ng Pilipinas ay kilala sa kultura at mga sayaw nito, at ipinapakita ito sa dami ng mga pagdiriwang at piyestang ginaganap sa iba't ibang bahagi ng bansa, at bawat pagdiriwang ay nagsasalarawan ng pagkamalikhain ng mga Pilipino.

The archipelago is known for its culture and its many dances. A testament to this is the presence of many festivals in the country and almost all of these festivals have their own festivals to showcase.

Ang mga sumusunod ay mga sayaw na kilala sa buong kapuluan ng Pilipinas:

* Binasuan. Ang sayaw na ito ay nagmula sa Pangasinan kung saan ang ibig sabihin ng pangalan na Binasuan ay ang paggamit ng baso. Ang mananayaw ay gumagamit ng baso na may lamang alak at ibinbalanse ito sa kanyang ulo habang nagsasayaw. Madalas ito isinasayaw tuwing may espesyal na okasyon tulad ng Kasalan at piyesta

* Pandanggo sa ilaw. Ang salitang pandanggo ay tumuturing sa salitang kastila na 'Fandango'. Sinasabayan ang sayaw na ito ng palakpakan habang ang mga mananayaw ay nagsasayaw at binabalanse ang mga ilaw sa mga kamay at ulo nito. Oriental, Mindoro ang pinanggalingan ng tradisyonal na sayaw na ito.

* Sublian. Ay isang sayaw na ang pangalan ay galling sa salitang 'subli'kung saan nanggaling in sa dalawang magkaibang salita. 'subsub' na ibig sabihin ay ang mahulog na una ang ulo at 'bali' na ibig sabihin ay sira. Orihinal na isinasagawa ang sayaw na ito sa Bauan, Batangas.

* Itik-itik. Ay kilalang saya wng Pilipinas, sinasabing una ito napanood sa Surigao del Norte. Sinasabing isang babae ang nagsasayaw at nang kinalaunan ay nagumpisang gumawa ng sariling mga galaw, at ang mga galaw na ito at katulad ng mga galaw ng pato o 'itik'. At dahil bago at maganda ang sayaw ng dalaga, ginaya ang dalaga ng mga panauhin at nagging sayaw na ito.

* Tinikling. Ang sayaw na ito ay kilala bilang pambansang sayaw ng Pilipinas. Binubuo ang sayaw ng dalawang mananayaw na tumatalon at umiiwas na matamaan ang mga paa ng dalawang kawayan na naguumpugan. Orihinal na nakilala ang sayaw na ito sa Leyte. Ayon sa mga manunulat ang sayaw ay kahalintulad sa galaw ng mga 'tikling' na ibon

* Maglalatik. Isa rin itong sayaw ng Pilipinas kung saan nagsasalarawan ito ng kuwento ng digmaan sa pagitan ng mga Moro at Kristiyano.

Ang lahat ng sayaw ng Pilipinas ay ngsasalarawan ng kuwento at pinapakita ang kultura at pakakakilanlan ng mga Pilipino.

***C2_invitation_22709463***

Share

       FREE NEWSLETTER

Sign up for the FREE Newsletter
to receive latest updates
and articles on popular Philippine destinations, hotels & resorts,
beaches, recipes and much more.

Name:
Email:
Don't worry -- your e-mail address is totally secure. I promise to use it only to send you Philippine Travel Guide Insider Alert Newsletter.


>

Subscribe To
Subscribe To This Site

XML RSS
Add to Google
Add to My Yahoo!
Add to My MSN
Add to Newsgator
Subscribe with Bloglines

 

 

 

 

  © Copyright 2007. Philippine Travel Guide. All Rights Reserved. Powered by SiteSell.com. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. Most external sites will open in a new window;not endorsed by philippine-travel-guide.com