Philippine Travel Guide Banner

          

  Donations

  Blog (Latest Articles)

  About the Philippines

  Bohol Hotels

  Bohol Packages

  Bohol Resorts

  Boracay Island Hotels

  Boracay Package Tours

  Boracay Philippines

  Boracay Resorts

  Cebu Beach Resorts

  Cebu Hotels

  Cebu Pacific

  Cebu Packages

  Cebu Universities

  Manila Philippines

  Manila Tourism

  Palawan Beaches

  Palawan Resorts

  Philippine Airlines

  Philippine Beaches

  Philippine Education

  Philippine Folk Dances

  Philippine Tourist Spots

  Philippine Weather

  Siargao Hotels


 

 

 

 

Insignya Ng Pilipinas: Sagisag Ng Kultura At Pagkatao

Ang simbolo ay isang paglalarawan sa mga bagay at pananaw, at kahalintulad nito ang mga Insignya ng Pilipinas. Ang mga simbolo ng bansang ito ay ang tugman lumalarawan kung ano ang Pilipinas bilang isang bansa, kultura, at maging ang mamamayan nito. Bahagyang maituturing ang mga simbolong ito bilang isang pansariling konsepto at katibayan ng isang bansa upang tumayong sagisag. Nilalayon ng mga Pambansang simbolo nang Pilipinas ang pagkaisahin ang mamamyan ng bansa sa pamamagitan ng mga Insignya kung saan inilalarawan nito ang mga mamamyan, paniniwala, kaugalian at kasaysayan. Minsan din gingamit ang mga insignya na ito upang ipakita ang pagmamahal sa bayan.

Tulad ng mga sumusunod ang tradisyonal na simbolo sa mga iba't ibang bansa:

* Watawat
* Selyo
* Salawikain
* Pambansang Kulay
* Insignya ng hayop o halaman
* Basal na simbolo
* Pambansang Awit
* Mga Istruktura na kakaiba sa bansa
* Punong tagapangasiwa ng bansa at maraming pang iba

Samantalang dito sa Pilipinas mawiwili ang mga estudyante kapag nalaman nila na marami pa lang maituturing na simbolo tayo dito sa Pilipnas na isinasalarawan tyo bilang isang bansa. Ang mga sumusunod ang mga pinakakilalang Insignya:

* 'Bahay Kubo'. Ito ay isang klase ng bahay kung saan makikita sa Pilipinas, Ang bubong nito any gawa sa Nipa hut at ginawa itong halos bukas na bukas upang makapasok ang simoy ng hangin. Kahit maliit lamang ang bahay na ito kaya naman nito labanan ang mga bagyo na dumadaan sa bansa. At ang mayayabong na bubong nito ay nagsisilbi din lilim.

* 'Sampaguita'. Ito ang kinikilalang pambansang bulaklak ng Pilipinas simula pa nang taon 1934. Katulad din ito ng Pambansang bulaklak ng Indonesia

* Philippine Eagle. Itinuturing na pambansang ibon ito na minsan na rin tinawag na Monkey-eating Eagle, naninirahan ito sa kagubatan ng Pilipinas at ayon sa pagaaral nanganganib nang maubos. Sa Kasalukuyan ay my 500 bilang na lng ng ibon na ito.

* Carabao. Kilala bilang Kalabaw sa mga lokal na mamamayan. Isang klase ng hayop na katuwang ng mga magsasaka sa pagtatanim at kargador din na mga inaani ng mga magsasaka.

* Narra. Ang PAmbansang Puno ng bansa. Ito ay malaki at mayabong, madalas ito makikita sa Mindanao, Cagayan Valley at Bicol. Kilala ang punong ito dahil matibay.

* Barong Tagalog. Sinasagisag nito ang klase ng pagkatao ng mga Pilipino kung damit ang paguusapan, Ang Barong Tagalog ay maluwag at presko. Ang tabas nito ay kahalintulad ng mga Indo-Malay, Ngunit wala lamang maraming palamuti. Sa haba ng panahon mula nang ito ay nagawa hanggang ngayon ganoon pa rin halos ang tabas nito.

* Maria Clara. Ang Maria Clara ay sumasalarawan sa tunay na Pilipina. Maituturing na galling sa libro ni Dr. Jose Rizal Ang pangalan nito kung saan ang tauhang si Maria Clara ay simbolo ng isang babaeng puro at simple. Ngunit ang pagkakagawa mismo sa damit ay maituturing na sining.

Ang lahat ng mga Insignya na ito ay sumasalarawan kung ano ang Pilipinas bilang isang bansa at maisasalarawan sa mga dayuhan an gating kultura at pagkatao.       FREE NEWSLETTER

Sign up for the FREE Newsletter
to receive latest updates
and articles on popular Philippine destinations, hotels & resorts,
beaches, recipes and much more.

Name:
Email:
Don't worry -- your e-mail address is totally secure. I promise to use it only to send you Philippine Travel Guide Insider Alert Newsletter.Subscribe To
Subscribe To This Site

XML RSS
Add to Google
Add to My Yahoo!
Add to My MSN
Add to Newsgator
Subscribe with Bloglines

 

 

 

 

  © Copyright 2007. Philippine Travel Guide. All Rights Reserved. Powered by SiteSell.com. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. Most external sites will open in a new window;not endorsed by philippine-travel-guide.com