Philippine Travel Guide Banner

          

  Donations

  Blog (Latest Articles)

  About the Philippines

  Bohol Hotels

  Bohol Packages

  Bohol Resorts

  Boracay Island Hotels

  Boracay Package Tours

  Boracay Philippines

  Boracay Resorts

  Cebu Beach Resorts

  Cebu Hotels

  Cebu Pacific

  Cebu Packages

  Cebu Universities

  Manila Philippines

  Manila Tourism

  Palawan Beaches

  Palawan Resorts

  Philippine Airlines

  Philippine Beaches

  Philippine Education

  Philippine Folk Dances

  Philippine Tourist Spots

  Philippine Weather

  Siargao Hotels


 

 

 

 

Maglalatik- Sayaw Ng Digmaan Sa Pagitan Ng Mga Moros At Kristiyano

Makulay at malikhain; Ito ang mga katangian na maitatawag sa mga sayaw ng Pilipinas na sumasalamin sa kultura ng bansa. At isa sa mga halimbawa at pinagmamalaki ng sayaw ng Pilipinas ay ang "Maglalatik" kung saan huling huli nito ang kagandahan at tradisyonal na sayaw, mula sa simpleng galaw nito, pinapakita nito ang makulay at malikhaing sayaw. Kilala din ang sayaw na ito bilang mambabao na ang ibig sabihin ay paggamit ng bao, Mapapansin kasi na ang sayaw ay umiikot sa pagsasayaw na gamit ang bao at ang musikang gingamit ay nagmumula din sa mga bao na ginagamit.

Ang sayaw na ito ay nagsasalarawan ng isang digmaan sa pagitan ng mga Moros at Kristiyano nang dahil sa "latik". Ang Latik ay ang latak ng gata ng niyog matapos itong lutuin. Binubuo ang sayaw ng apat na bahagi. Ang una at pangalawang bahagi ay tinatawag na "palipasan" at "baligtaran". Sa mga bahaging ito pinapakita ang digmaan laban sa dalawang grupo. At ang dalawang natitirang bahagi ay tinatawag na "Paseo" at "Sayaw Escaramusa" sa bahaging ito pinapakita ang pagaayos ng dalawang grupo. Ang dalawang gurpo ng mananayaw ay binubuo ng mga lalake at na hinati sa dalawang grupo na Moros at Kristiyano. Gingamit sa sayaw ang bao kung saan sila ay dalubhasa.

Ang mga bao ay kinakabit sa iba't ibang bahagi ng katawan: sa dibdid,sa likod, hitas at balakang, may hawak din silang bao sa kanilang mga kamay habang nakakorteng triangulo. Sa pagsasayaw ginagamit nila ang mga bao sa pagtapik ng ibang bao sa ibang bahagi ng katawan nila, at sa pagtapik ng mga bao, lumilikha ito ng tunog na sumasabay sa sayaw. Sa sayaw na ito ang grupong kumakatawan sa Moros ay nagsusuot ng pulang pantalon at ang mga Kristiyano naman ay nagsusuot ng asul na pantalon. Ang sayaw na ito ay binubuo ng simpleng pagsasayaw at paulit-ulit lamang.

ANg mga sumusunod ay ang paraan ng pagsasayaw:

* Unang antas ay ang pagtakbo ng mabagal sa bilang na 6-8 papuntang gitna ng entablado.
* Apat na hakbang papuntang harap habang tatapik ang bao sa dibdib.
* Apat na pagpalakpak sa puwesto.
* Apat na palakpak ulit habang gumagawa nang dalawang hilera.
* Walong mabibilis na palakpak para magtunog alon.
* Walong mabibilis na palakpak upang makaikot ang mananayaw sa kapareha nito at susunod ang pataas na bilog.
* Papalakpak ang mananayaw ng walong beses+1 -4 bilang parasa unang palakpak.
* Ang mananayaw any papalakpak pagkatapos ng isang buong 8 na bilang at uulitin ito nang walong beses, at ang pagtatapos na palakpak.
* Ang mga mananayaw any papalakpak nang malakas at mahihinang palakpak upang makapunta sa kanilang mga posisyon.
* Uulitin ang naunang walong palakpak sa anim na beses
* Gagawa ng 16 na bilang nang pagpalo sa bao ang mananayaw habang tumutunog din ang maga bao nang mananayaw na nasa likod.
* Ang mananayaw ay gagawa ng 4 na simpleng pagpalakpak upang mabuo ulit ang dalawang hilera.
* Gagawa ng walong beses na 8 bilang na pagpalakpak ang mga mananayaw pra sa parte ng digmaan.
* Papalakpak ng 4 na beses ang mananayaw para sa pagtatapos.
* At pagkatapos nang pang apat na palakpak ay ang pagtatapos na tindig.

Ayon sa mga mananalaysay ang Maglalatik ay nagmula sa Laguna kung saan kadalasan itong sinsayaw sa pyesta ng Biñan. Ang sayaw ay kadalasan isinsagawa tuwing prosisyon sa kalsada. Ang sayaw na ito ay paghahandog sa patron ng San Isidro de Labrador.       FREE NEWSLETTER

Sign up for the FREE Newsletter
to receive latest updates
and articles on popular Philippine destinations, hotels & resorts,
beaches, recipes and much more.

Name:
Email:
Don't worry -- your e-mail address is totally secure. I promise to use it only to send you Philippine Travel Guide Insider Alert Newsletter.Subscribe To
Subscribe To This Site

XML RSS
Add to Google
Add to My Yahoo!
Add to My MSN
Add to Newsgator
Subscribe with Bloglines

 

 

 

 

  © Copyright 2007. Philippine Travel Guide. All Rights Reserved. Powered by SiteSell.com. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. Most external sites will open in a new window;not endorsed by philippine-travel-guide.com