Philippine Travel Guide

          

 Blog (Latest Articles)

 Free Directory

Submit Hotel, Restaurant and Resort Reviews

 


 

 

 

 

Wikang Filipino Bilang Opisyal Na Pambansang Wika

Ang wikang Filipino ay kinikilala bilang opisyal na wika ng Pilipinas, Ginawa itong opisyal noong 1987 sa pamamagitan ng 1987 Philippine Constitution.

Ngunit bago pa ito ginawang opisyal maraming pagaaral ang isinagawa upang malaman kung ano ang pinakakarapat dapat na wika para sa bansa. Tiniyak ng gobyerno na tama ang pagpili ng wika para sa buong kapuluan at at nagbigyan daan ito sa pamamagitan ng pagsaalang-alang ng ibat' ibang salik.

Nagumpisa ang pagpili at pagsasaliksik ng tamang wika para sa Pilipinas noon ika-12 ng Nobyembre, 1936 at pinangunahan ito ng Komisyon sa Wikang Filipino o Commission on the Filipino Language. Ito ang ahensya na humawak ng mga usapin tungkol sa wika ng Pilipino. Layunin ng ahensiya na pagkaisahin at palaguin ang wika na pagbabasehan ng lingua franca.

Sa paghahanap ng opisyal na wika ng bansa, sentro ng kanilang pananaliksik ang mga sumusunod na salik:

. Tagalog ay malawak na gingamit sa mga paguusap ng mga Pilipino at marami din sa bansa ang nakakaintindi ng wikang ito.

. Ang wikang ito ay hindi nahahati sa ilang bahagi.
. Ayon sa tradisyon ng litratura malawak na ginagamit ang wikang ito sa mga pagsusulat.

. Ang wikang Tagalog din ang wikang ginagamit ng Maynila at ang Maynila ang opisyal na sentro ng pangangalakal sa buong bansa.

. At pinakahuli ay ang Tagalog din ang wikang ginamit noong rebolusyon at ng mga katipunero kung saan ang dalawang salik na ito ay mahalangang elemento sa kasaysayan ng Pilipinas.

Sa taon ding ito nagumpisa ang pagpapalago ng wika at sinundan ito ng maraming pananaliksik at paggawa ng batas. Ang mga sumusunod ay ang importanteng pangyayari sa pagpapalago ng wikang Pilipino:

. 1959, kinilala ang wikang ito bilang 'Pilipino'. Layunin nito ang paghihiwalay ng wikang ito sa Tagalog na isang grupo ng etniko.

. 1973 Konstitusyon, ito ang taon na ipanasa ang isang naiibang wika upang palitan ang Pilipino bilang pambansang wika, at ito ay ang 'Filipino'. Ayon sa to Article XV, Section 3(2) ng 1973 Philippine Constitution, ayon sa National Assembly na ito dapat lalo pang palaguin ang bagong wika at kilalanin ito bilang Filipino.

. 1987 Konstitusyon- ay naglathala ng iba't ibang probisyon upang lalong kilalanin ang Filipino. Ngunit hindi nailathala na ang basehan ng wikang ito ay ang wikang Tagalog. Ayon din sa Article XIV Section 7 ng Konstitusyon, dapat simulan ang pagpapalaganap ng Filipino at gumawa ng hakbang upang ito'y mapanatili at gamitin ito bilang opisyal na wika sa Gobyerno at mga paaralan. Layunin ng probisyon na gawing pangunahin na wika ang Filipino sa buong bansa at mga paaralan sa rehiyon. At ang wikang ginagamit ng mga probinsya ay gawing pangalawang wika.

. 1991, Bumuo ng ahensiya ang gobyerno upang itatag ang pananaliksik at paggamit ng wikang Filipino at ibang wika ng rehiyon. At ang ahensyang ito ay ang Commission on the Filipino Language at pinamunuan ito ng Presidente ng Pilipinas. Naaprubahan ang ahensyang ito noong ika-14 ng Agosto sa ilalim ng Republic Act number 7104
. May 13, 1992, pinalabas ang resolusyon na nagtutukoy sa Filipino bilang sentro at opisyal na wika ng Pilipinas sa panulat at pagsasalita, lalo na sa Maynila at iba pang syudad ng bansa.

Ang Filipino ay kinikilala bilang Austronesian language at kinikilala din ito bilang 'standardized version' ng wikang Tagalog. Pangunahing wika ng Maynila ang Filipino at ang wikang Tagalog ay karamihang ginagamit sa ibang rehiyon ng Pilipinas at pangalawang wika sa ibang rehiyon.

Have A Great Story About This Topic?

Do you have a great story about this?

Do you want to contribute to the site? Share it!

Enter Your Title

Tell Us Your Story![ ? ]

Upload 1-4 Pictures or Graphics (optional)[ ? ]

Add a Picture/Graphic Caption (optional) 

Click here to upload more images (optional)

Author Information (optional)

To receive credit as the author, enter your information below.

Your Name

(first or full name)

Your Location

(e.g., City, State, Country)

Submit Your Contribution

Check box to agree to these submission guidelines.


(You can preview and edit on the next page)

Share

       FREE NEWSLETTER

Sign up for the FREE Newsletter
to receive latest updates
and articles on popular Philippine destinations, hotels & resorts,
beaches, recipes and much more.

Name:
Email:
Don't worry -- your e-mail address is totally secure. I promise to use it only to send you Philippine Travel Guide Insider Alert Newsletter.


>

Subscribe To
Subscribe To This Site

XML RSS
Add to Google
Add to My Yahoo!
Add to My MSN
Add to Newsgator
Subscribe with Bloglines

 

 

 

 

  © Copyright 2007. Philippine Travel Guide. All Rights Reserved. Powered by SiteSell.com. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. Most external sites will open in a new window;not endorsed by philippine-travel-guide.com